Jamsan Kristillinen Kansanopisto

OPISTOSEUROISSA ROHKAISTIIN USKOMAAN ARMOSTA

Opistoseurat ovat jatkuneet vaihtelevassa säässä. Kenttätoimikunnalta saadun tiedon mukaan majoitusalueet ovat täyttyneet suunnitelman ja odotusten mukaisesti. Iltapäivään mennessä seuroihin oli saapunut 5500 seuravierasta. Sateesta huolimatta kenttä kestää ja kaikille halukkaille löytyy tilaa.

Päiväseuroissa Jukka Kirvesmäki luki puheensa aiheeksi evankeliumitekstin Matt. 14:22-33. Hän totesi, että vaikka meillä on monenlaista hätää, niin Jeesus pystyy vastaamaan jokaisen ihmisen hätään.

– Eikö ole turvallista ajatella, että Hän tietää ilomme ja murheemme, ihasteli Kirvesmäki ja muistutti sanankuulijoita, että myös Jeesus tunsi kipua ja murhetta. Hän meni yksinäisyyteen, kun hänelle läheinen ihminen, Johannes, surmattiin.

– Olemmeko joskus kuin myrskyn silmässä? Emme aina tunnista Jeesusta kuten opetuslapset veneessä nähdessään Jeesuksen kulkevan veden päällä tai kuin Pietari? Kun epäilyksiä tulee eikä näy Jeesusta, tuntuu, että vajoan.

Puhuja rohkaisi uskoman yksinkertaisesti pienten lasten lailla ja kutsui lämpimästi kaikkia armosta uskomaan. Puheensa loppupuolella hän totesi, että uskominen on iloinen asia.

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuudessa Jämsän Kristillisen Kansanopiston johtokunnan puheenjohtaja Johannes Leppänen muistutti, että kaikki ovat tervetulleita opistoseuroihin Jumalan sanan kuuloon. Sanan kuuleminen ja uskominen on näiden seurojen päätarkoitus.

Päätoimikunnan puheenjohtaja Hannu Pönkä kiitteli Iso Kirja -opiston henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä ja avuliaisuudesta ja kertoi valmiiden perusrakenteiden olleen niin hyvät, että opistoseuroja on ollut helppo rakentaa. Myös oma talkooväki sai puheenjohtajan kehut. Pönkä kertoi saaneensa menneen viikon aikana ihastella talkooväen sitoutuneisuutta ja oma-aloitteisuutta tehtävissään.

Myös Iso Kirja –yhdistyksen johtaja Marko Halttunen totesi, että on ollut ilo tehdä yhteistyötä. Halttunen toivoo opistoseurojen järjestämisestä Keuruulla perinnettä.

Comments are closed.