Jamsan Kristillinen Kansanopisto

OPISTOON OPISKELEMAAN YRITTÄJYYTTÄ TAI TEOLOGIAA

Jämsän opistossa on vuoden ajan opiskeltu uuden opetussuunnitelman mukaisesti Opistovuosi-linjalla tai Erityisoppijan opistovuosi -linjalla. Vaikka entisiä opintolinjoja ei enää ole, opetustarjonta sekä opistovuoden luonne ja rakenne ovat säilyneet samankaltaisina. Kokemukset uudesta opetussuunnitelmasta ovat olleet pääosin myönteisiä.

Ensi lukuvuonna uutena pitkänä valintana on tarjolla yrittäjyyttä. Yrittäjyysopinnoissa opiskelija pääsee kehittelemään omaa liikeideaa ja toimimaan vuoden yrittäjänä turvallisessa ympäristössä. Tiimiyrittäjänä oppii kattavasti yritystoiminnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Opintojen tavoitteena on oppia tunnistamaan omat vahvuudet yrittäjänä.

Teologiasta kiinnostuneiden täysi-ikäisten on mahdollista opiskella tulevana lukuvuonna teologiaa avoimen yliopiston opintoina jopa 70 opintopistettä. Opinnot sisältävät yleisen teologian perusopinnot, yleisen teologian aineopinnot, Raamatun heprean perus- ja jatkokurssin.  Lisäksi opinnoissa saa valmiuksia akateemiseen opiskeluun. Linja on vuoden mittainen kokeilu lukuvuonna 2017–2018 ja se toteutuu, mikäli täysi-ikäisiä opiskelijoita saadaan linjalle vähintään kymmenen. Linjan opiskelijat asuvat opiston vuokraamissa asunnoissa opistoalueen ulkopuolella Jämsän keskustan tuntumassa. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.jamsanopisto.fi. Täysi-ikäiset voivat hakea opistoon 31.7.2017 saakka.

Comments are closed.