Jamsan Kristillinen Kansanopisto

OPISTON JOHTOKUNNAN KOKOUKSESSA KESKUSTELTIIN VALINTAKRITEEREISTÄ

Jämsän opiston johtokunta kokoontui perinteiseen tapaan opistoseurojen perjantaina. Kokouksen alussa kuultiin opistokuulumiset rehtoreiden, lähiesimiesten sekä henkilökunnan edustajilta. Lisäksi kokouksessa valittiin edustajat Suomen Kansanopistoyhdistyksen vuosikokoukseen.

Kokouksessa todettiin, että perusoppijakson opiskelijoiden palautteen perusteella opistolaisten tavoitteet olivat toteutuneet erittäin hyvin. Opiskelijoiden antamien kouluarvosanojen keskiarvo oli noussut viime vuoden 8,6:sta 8,9:ään.

Useissa opiskelijoiden vastauksissa kerrottiin, että opistovuoden aikana uskominen oli tullut entistä tärkeämmäksi asiaksi. Lisäksi opiskelijat olivat opistovuoden aikana oppineet hyväksymään erilaisuutta. Myös palaute lyhytkursseilta on ollut hyvää. Palautteiden pohjalta opiston toimintaa kehitetään jatkossakin.

Johtokunta kävi pitkän keskustelun opiskelijoiden valintakriteereistä niistä tulleen palautteen sekä pedagogisen rehtorin tekemän selvityksen pohjalta. Kokouksessa todettiin, että valintakriteereitä on syytä jatkossakin tarkastella ja kehittää entisestään.

Kokouksessa hyväksyttiin myös opetussuunnitelma lukuvuodelle 2017-2018 sekä opiston uudet järjestyssäännöt ja johtosääntö. Johtokunta käsitteli opiston taloustilannetta ja merkitsi tiedoksi henkilöstön kokoamat ideat talouden kehittämiseksi.

Opistoseurojen väkimäärä oli lauantaina klo 20.00 16 080 henkilöä. Seura-alueella oli tuolloin n. 1500 majoitusyksikköä ja 2350 henkilöautoa.

Comments are closed.